No2733女神杨晨晨sugar私房床上超薄肉丝裤袜透视秀蕾丝内裤诱惑写真65P杨晨晨秀人网

No2733女神杨晨晨sugar私房床上超薄肉丝裤袜透视秀蕾丝内裤诱惑写真65P杨晨晨秀人网

诸中,或未苏或已苏,或初病或久病,忽吐出紫红色者,死。 气不足亦郁而成火,东垣所谓阳虚发热也,又一火也,治宜甘温以补其气,少加甘寒以泻其火。

内火盛者,宜加清凉之品。槟榔为末,童便调服。

发于子、午、卯、酉日为少阴经疟;发于辰、戌、丑、未日为太阴经疟;发于寅、申、巳、亥日为厥阴经疟。 阳主上,阴主下,故阴气积于下,阳气未尽入行于阴,阳引而上,阴引而下,阴阳相引,故数欠。

若先治痢,疟后痢,乃余邪内伏,或脾气虚下陷使然,谓之似痢非痢。不可令吃一滴汤水,恐涎系于心络,不能去,必成废人。

而在妇人尤甚,以妇人经产血行,或食生冷,或感风寒,且多恚怒忧郁,易致瘀滞也。石首鱼脑中石十个,滑石二钱,琥珀三分,为细末,每服一钱,木通汤下。

若小鲁则阳分之阳过旺,阳分之阴甚衰,发全无,直似南方不毛之地,热也极矣,肯受胆之移热乎?《金鉴》谓能藏精者其病轻,不藏精者其病重,韪矣。

Leave a Reply